• יו"ר: ד"ר ברוך קפלן
  • מזכיר: ד"ר חגי לנדוב
  • גזבר: ד"ר אריה ליפשיץ
  • חברי ועד: ד"ר להבית אקרמן
  • ד"ר ריאד קאסם
  • ועדת ביקורת: ד"ר אביקם הראל, ד"ר אילן כץ ,ד"ר דוד צמח
דעות

שר''פ בבתי החולים הציבוריים: הרע במיעוטו

הפעלת שר"פ בבתי החולים הציבוריים עדיפה על המצב הקיים, בו עוזב הסגל הבכיר לעסוק ברפואה פרטית בשעות אחר הצהריים

הכנסת השר''פ לבתי החולים הציבוריים נראית, לכאורה, כפגיעה בערך השוויוניות בחברה. אך במבט נוסף ניתן לראות כי התועלת הצפויה ממהלך כזה עולה בהרבה על חסרונותיו.

ייתכן שאין זה הסידור האידיאלי שחולים "ציבוריים" וחולים "פרטיים" מקבלים טיפול באותו בית חולים, אך לדעתי זה הרע במיעוטו. הדבר עדיף עשרת מונים על המצב הקיים בבתי החולים הציבוריים, המתרוקנים בשעות אחר הצהריים מהסגל הבכיר העובר בהמוניו לעסוק ברפואה פרטית מחוץ לבית החולים.

יתר על כן, אנו עדים לתחילתו של תהליך מסוכן שבו רופאים בעלי שם ומיומנות רבת שנים נוטשים את הספינה הטובעת של השירות הציבורי לטובת המערכת הפרטית, שם רק בעלי הממון יוכלו ליהנות משירותם המקצועי. תהליך זה, אם יימשך, יגדיל בהכרח את אי השוויון שבו אנו נלחמים.

השר"פ במרפאות הדסה מתקיים החל משעות אחר הצהריים, לאחר שהסתיימה כבר העבודה במרפאות הציבוריות. הניתוחים הפרטיים המבוצעים בבוקר מוגבלים ל-20% מסך הניתוחים שמבצע כל מנתח. כל הרופאים הבכירים העוסקים בשר"פ מחויבים במקביל לתת שירות גם במרפאות ובניתוחים "הציבוריים". אין כל הבדל בתנאי האשפוז לו זוכים החולים.

בית החולים הוא המספק לרופא שירותי זימון תורים וגביית כספים. לא מתבצע תשלום כספי ישיר בין המטופל והרופא, ותמורת השירותים שמספק בית החולים לרופאי השר"פ גובה המוסד תקורה מוסכמת. זו מצטברת בתום השנה לסכום כסף נכבד המושקע בשיפור השירותים הרפואיים הניתנים בבית החולים, ומהם נהנים גם החולים "הציבוריים".

התרבות הנוכחית מעצימה את האוטונומיה של המטופל ואת זכותו לנהל את חייו ובריאותו כראות עיניו. אך ברגע המכריע בחייו של אדם, כשבריאותו מוטלת על כף המאזניים, שוללת המערכת הציבורית את זכותו הבסיסית לבחור ברופא שבו הוא נותן אמון ודוחפת אותו החוצה אל הרפואה הפרטית. העובדה כי 80% מהציבור מחזיקים בידם ביטוח רפואי פרטי, שעלותו הכספית גבוהה, מעידה על עומק השבר שבו נמצאת הרפואה הציבורית בישראל.

הכנסת השר"פ לבתי החולים הציבוריים תתרום, לכן, לחוסנם המקצועי והכלכלי לטובת כלל החברה.

נושאים קשורים:  דעות,  הרפואה הציבורית,  שר''פ,  רפואה פרטית,  ניתוחים פרטיים,  ביטוח רפואי פרטי
תגובות