• יו"ר: ד"ר ברוך קפלן
  • מזכיר: ד"ר חגי לנדוב
  • גזבר: ד"ר אריה ליפשיץ
  • חברי ועד: ד"ר להבית אקרמן
  • ד"ר ריאד קאסם
  • ועדת ביקורת: ד"ר אביקם הראל, ד"ר אילן כץ ,ד"ר דוד צמח
ד"ר אייל שפירא

ד"ר אייל שפירא

יו"ר ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאיים בישראל

12.10.2021, 14:32